ปรึกษารายบุคคลแบบพบหน้า


ปรึกษานักจิตวิทยาเป็นรายบุคคลแบบพบหน้า

(Individual Counseling)

การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นรายบุคคลแบบพบหน้า

 • ผู้รับบริการเดินทางมาพบนักจิตวิทยาด้วยตนเอง
 • ใช้เวลาครั้งละประมาณ  1 ชั่วโมง

วิธีการนัดพบนักจิตวิทยา

 1. ดู ปฏิทินนักจิตวิทยาแบบพบหน้า เลือก วัน-เวลา ที่สะดวกตรงกับนักจิตวิทยา 1 ชั่วโมง
 2. กรอกข้อมูล ลงทะเบียนนัดนักจิตวิทยา
 3. โอนเงินผ่านธนาคาร และแจ้งการโอนเงิน เพื่อยืนยันการจอง
 4. ผู้รับบริการจะได้รับอีเมลยืนยัน วัน-เวลา พบนักจิตวิทยาแบบรายบุคคล

* กรุณาลงทะเบียนนัด และชำระเงินเพื่อยืนยันการจอง ก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

<<คลิกที่นี่ เพื่อดูปฏิทินนักจิตวิทยา>>

<<คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนนัดนักจิตวิทยา>>

สถานที่ให้บริการปรึกษา

 • คลินิกหมอบัลลังค์ ชั้น 2 (นัดล่วงหน้าเท่านั้น)
 • 494/8 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
 • เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 • จอดรถที่ตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์
 • แผนที่ สถานที่ให้บริการปรึกษา (Google Map)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 086-922-9510 (ในเวลาสำนักงาน 09:00 – 17:00 น.)
 • E-mail: psychologist.psysiam@gmail.com