ปรึกษาทางโทรศัพท์


ปรึกษานักจิตวิทยาทางโทรศัพท์

(Via Phone)

การให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์

  • ผู้รับบริการพูดคุยกับนักจิตวิทยาทางโทรศัพท์
  • กรณีใช้เบอร์โทรศัพท์ นอกจากค่าบริการปรึกษาแล้ว ผู้รับบริการรับผิดชอบค่าโทรตามเครือข่ายที่ใช้
  • กรณีใช้ LINE app ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณแรงพอ ไม่ติดขัดระหว่างคุย 
  • แนะนำให้อยู่ในห้องที่ไม่ถูกรบกวนจากคนรอบข้าง
  • เวลาพูดคุยปรึกษา ครั้งละประมาณ  1 ชั่วโมง

วิธีการนัดนักจิตวิทยาปรึกษาทางโทรศัพท์

  1. ดู ปฏิทินนักจิตวิทยาช่องทางโทรศัพท์ เลือก วัน-เวลา ที่สะดวกตรงกับนักจิตวิทยา 1 ชั่วโมง
  2. กรอกข้อมูล ลงทะเบียนนัดนักจิตวิทยา
  3. โอนเงินผ่านธนาคาร และแจ้งการโอนเงิน เพื่อยืนยันการจอง
  4. ผู้รับบริการจะได้รับอีเมล ยืนยัน วัน-เวลา พร้อมทั้ง เบอร์โทร และ ID LINE ติดต่อนักจิตวิทยา
  5. เมื่อถึง วัน-เวลานัด ผู้รับบริการโทรเข้าเบอร์ หรือ โทรผ่าน LINE app ตามที่ผู้รับบริการสะดวก นักจิตวิทยาจะรับสาย

* กรุณาลงทะเบียนนัด และชำระเงินเพื่อยืนยันการจอง ก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

<<คลิกที่นี่ เพื่อดูปฏิทินนักจิตวิทยา>>

<<คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนนัดนักจิตยา>>