ปรึกษาผ่านวีดีโอคอล


ปรึกษานักจิตวิทยาผ่านวีดีโอคอล

(Video Call)

การให้บริการปรึกษาผ่านวีดีโอคอล

  • ผู้รับบริการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณแรงพอ ไม่ติดขัดระหว่างคุย
  • แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์โฟนส่วนตัว และอยู่ในห้องที่ไม่ถูกรบกวนจากคนรอบข้าง
  • ใช้เวลาครั้งละประมาณ  1 ชั่วโมง

วิธีการนัดพบนักจิตวิทยา

  1. ดู ปฏิทินนักจิตวิทยาช่องทางวีดีโอคอล เลือก วัน-เวลา ที่สะดวกตรงกับนักจิตวิทยา 1 ชั่วโมง
  2. กรอกข้อมูล ลงทะเบียนนัดนักจิตวิทยา
  3. โอนเงินผ่านธนาคาร และแจ้งการโอนเงิน เพื่อยืนยันการจอง
  4. ผู้รับบริการจะได้รับอีเมลยืนยัน วัน-เวลา พร้อมกับ VDO Link และ ID LINE เชื่อมต่อวีดีโอคอล
  5. เมื่อถึง วัน-เวลานัด ให้เปิดบราวเซอร์เข้า VDO Link หรือ LINE app ตามที่ผู้รับบริการสะดวก นักจิตวิทยาจะตอบกลับเพื่อให้บริการ

* กรุณาลงทะเบียนนัด และชำระเงินเพื่อยืนยันการจอง ก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

<<คลิกที่นี่ เพื่อดูปฏิทินนักจิตวิทยา>>

<<คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนนัดนักจิตวิทยา>>