ปรึกษาผ่านแชท


ปรึกษานักจิตวิทยาผ่านแชท

(Chat)

การให้บริการปรึกษาผ่านแชท

  • ผู้รับบริการใช้คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณแรงพอ ไม่ติดขัดระหว่างแชท
  • แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนส่วนตัว และอยู่ในห้องที่ไม่ถูกรบกวนจากคนรอบข้าง
  • ข้อความแชทจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ มีเพียงนักจิตวิทยาและผู้รับบริการเท่านั้นที่เห็นข้อความ
  • เวลาแชท ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง

วิธีการนัดพบนักจิตวิทยา

  1. ดู ปฏิทินนักจิตวิทยาช่องทางแชท เลือก วัน-เวลา สะดวกตรงกับนักจิตวิทยา 1 ชั่วโมง
  2. กรอกข้อมูล ลงทะเบียนนัดนักจิตวิทยา
  3. โอนเงินผ่านธนาคาร และแจ้งการโอนเงิน เพื่อยืนยันการจอง
  4. ผู้รับบริการจะได้รับอีเมลยืนยัน วัน-เวลานัด
  5. เมื่อถึง วัน-เวลา นัด ให้เข้าหน้าเว็บไซต์ แล้วคลิกสัญลักษณ์    

* กรุณาลงทะเบียนนัด และชำระเงินเพื่อยืนยันการจอง ก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

<<คลิกที่นี่ เพื่อดูปฏิทินนักจิตวิทยา>>

<<คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนนัดนักจิตวิทยา>>