การจองเวลานัดนักจิตวิทยา


วิธีการจองเวลานัดปรึกษานักจิตวิทยา

 

  1. ดู ปฏิทินนักจิตวิทยา เลือก วัน-เวลา ที่สะดวกตรงกับนักจิตวิทยา 1 ชั่วโมง
  2. กรอกข้อมูล ลงทะเบียนนัดนักจิตวิทยา
  3. โอนเงินผ่านธนาคาร และแจ้งการโอนเงิน เพื่อยืนยันการจอง
  4. ผู้รับบริการจะได้รับอีเมล แจ้งยืนยัน วัน-เวลา และวิธีการปรึกษานักจิตวิทยาตามช่องทางที่ระบุ